Ocieplanie ścian

Ocieplanie ścian jest czasem jedynym możliwym sposobem na polepszenie izolacyjności cieplnej budynku. Przy przestarzałej technologii ocieplania ścian istnieje ryzyko, że wewnątrz przegrody powstawanie wilgoć i pojawi się pleśni na ścianie. Ocieplanie ścian pianką poliuretanową, dzięki odpowiednim właściwościom chemicznym oraz fizycznym doskonale zapobiegają problemom z pleśnią.

Pianki poliuretanowe były początkowo wykorzystywane podczas ocieplania domów przy uszczelnianiu drzwi i okien różnego rodzaju, dzięki czemu zyskały ogromną popularność. Szybko zauważono ich potencjał do ocieplania ścian. Pianę też wykorzystuje się do wypełniania szczelin dylatacyjnych oraz szpar w ścianach i ubytków w izolacji styropianowej. Piana może być również dobrym sposobem na uszczelnianie przejścia w ścianach do rur lub innych instalacji infrastruktury domowej.

Ocieplanie ścian budynków, domów pianką poliuretanową może odbywać się na zasadzie izolacji od strony wewnętrznej. To znaczy, że są możliwe ubytki na metrażu i zmniejszenie powierzchni użytkowej budynku, by ubytki były jak najmniejsze to ważne jest by zastosowany materiał posiadał jak najlepsze właściwości co pozwoli na cieńszą warstwę izolacji w porównaniu do np. izolacji styropianowej by uzyskać taki sam efekt izolacji ścian. Na szczęście pianka poliuretanowa jest idealnym materiałem do tego typu izolacji od wewnątrz, ponieważ dzięki bardzo dobrym właściwościom izolacyjnym natrysk osiąga tę samą wydajność izolacyjną co styropian przy warstwie izolacji cieńszej o połowę!

Masz pytania? ZADZWOŃ: